Podczas Gali wieczornej III Forum Przemysłowego w Karpaczu, która odbyła się 8 grudnia 2017 r o godz. 21:15 w Hotelu Gołębiewski,  poznaliśmy laureatów konkursu „Inwestycje, Inwestorzy 2017”. Organizatorem wydarzenia był Instytut Studiów Wschodnich, a za część merytoryczną odpowiadało Centrum Idei Gospodarczo Ekonomicznych. (zobacz galerię)

O wyłonieniu laureatów zadecydowała Kapituła w składzie:

 

 

 

Laureatem nagrody głównej Inwestycja 2017 otrzymała Grupa Mlekovita. Nagrodę z rąk Jerzego Kwiecińskiego – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju odebrał Jerzy Głowacki, Pełnomocnik Prezesa Zarządu Mlekovity.

Fabryka Proszków Mlecznych – Grupa Mlekovita, Wysokie Mazowieckie

To kluczowa inwestycja i największa w historii firmy z dotychczas zrealizowanych, w wyniku, której Mlekovita będzie nie tylko największym producentem proszków mlecznych w Polsce, ale i w Europie Środkowo-Wschodniej. Jej wartość wynosi 300 mln zł. Inwestycja obejmuje budowę całego zakładu produkcyjnego, tj. budynków produkcyjno-magazynowych, instalację linii produkcyjnych i pakujących, budowę zaplecza technicznego i infrastruktury, zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną, chłód oraz innych elementów niezbędnych do funkcjonowania zakładu produkcyjnego. Powstanie 160 nowych miejsc pracy.

 

Laureatem nagrody głównej Inwestor 2017 otrzymała firma Wawel SA. Wojciech Winkel, Członek Zarządu Wawel SA nagrodę odebrał z rąk Wicemarszałek Sejmu Barbary Dolniak.

Wawel SA, Kraków

Wawel, jeden z czołowych polskich producentów wyrobów cukierniczych, zainwestował prawie 150 mln zł w nowy zakład produkcyjny w Dobczycach. Koszt wraz z parkiem maszynowym. Dzięki temu spółka zwiększyła moce o 20 proc. i ma możliwość m.in. wdrażania nowych smaków, receptur, ulepszania dotychczasowych wyrobów oraz tworzenia nowych słodyczy. Nowy zakład jest zlokalizowany w Krakowskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, dzięki czemu firma Wawel będzie mogła odzyskać część wydatków w ramach zwolnienia podatkowego. Wawel jest jedną z najstarszych firm produkujących słodycze w Polsce a jej historia sięga roku 1898. Nakłady w 2016 roku wzrosły ponad dwukrotnie. Spółka utrzymała dwucyfrową rentowność sprzedaży i kapitałów zwiększając przy tym zatrudnienie.

 

Kapitała przyznała także wyróżnienia, a otrzymali je:

INWESTYCJE 2017 – firma kontrolowana przez Skarb Państwa

PERN SA

Za zbudowanie Terminala Naftowego w Gdańsku. Realizacja całości tego przedsięwzięcia, powinna zakończyć się w 2018 r. Łączny koszt inwestycji szacowany jest na ok. 826 mln zł. 

INWESTYCJE 2017 – firma z kapitałem zagranicznym

MATERIALISE SA

Za zbudowanie na Bielanach Wrocławskich nowoczesnej fabryki wyposażonej w maszyny wykorzystujące tzw. druk 3D.  

INWESTORZY 2017 – firma z polskim kapitałem prywatnym

FIBRAIN Sp. z o.o.

Jest nowoczesnym Polskim producentem i światowym dostawcą w branży systemów teleinformatycznych i telekomunikacji światłowodowej. Badania i rozwój (R&D) to jedna z nadrzędnych dziedzin firmy, stanowiąca podstawę jej funkcjonowania. W rok 2015, otworzył kolejny już nowoczesnego Zakład Produkcyjno-Laboratoryjny Technologii Światłowodowych i Fotonicznych na terenie mieleckiej SSE. 

INWESTORZY 2017 – firma kontrolowana przez Skarb Państwa

Wśród firm publicznych głosy kapituły rozłożyły się między PGE Polską Grupę Energetyczną i PKN ORLEN.

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA

Za inwestycje, których wartość w ub.r. przekroczyła 8 mld zł, co odpowiada ok. 30 proc. przychodów spółki. Główne projekty to budowa dwóch bloków Elektrowni Opole oraz kompleksowa modernizacja Elektrowni Bełchatów. 

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA

Jako największy koncern nie tylko w Polsce, ale w całym naszym regionie może pochwalić się rozbudowanym programem inwestycyjnym. Polski Jego łączne wydatki inwestycyjne w latach 2013-2016 wyniosły 14,1 mld zł. W przyjętej rok temu strategii przewidziano z kolei średnioroczne nakłady inwestycyjne na poziomie 5,4 mld zł.

INWESTORZY 2017 – firma z kapitałem zagranicznym

RONAL POLSKA Sp. z o.o.

Należącego do szwajcarskiego koncernu producenta felg aluminiowych. W ubiegłym roku na inwestycje firma przeznaczyła 67 mln zł.

 

 

Konkursowi towarzyszył specjalny Raport „Inwestycje, Inwestorzy 2017” (PRZECZYTAJ RAPORT) opracowany przez nasze Centrum. Partnerem Raportu jest Polski Koncern Naftowy ORLEN SA

 

O konkursie słów kilka…

Zwiększenie nakładów przedsiębiorstw na rozbudowę mocy produkcyjnych staje czynnikiem decydującym o utrzymaniu wysokiego tempa rozwoju gospodarczego Polski. Rząd stara się zachęcać firmy do inwestowania. Prezydent, premier i ministrowie spotykają się z przedsiębiorcami zapewniając ich o wparciu ich działalności i bezpiecznej przyszłości. 

Chcąc wspierać firmy, które mimo obaw decydują się na inwestycje Centrum Idei Gospodarczo Ekonomicznych oraz organizator Forum Przemysłowego w Karpaczu Instytut Studiów Wschodnich zorganizowali konkurs o „Nagrodę Forum Przemysłowego dla najlepszych Inwestycji oraz inwestorów 2017”. Jego celem było wskazanie najlepszych pod tym względem spółek oraz zrealizowane projekty. W ten sposób chcieliśmy uhonorować wizje rozwoju oraz wysiłek finansowy nagrodzonych firm,  a także opisać najciekawsze i najbardziej innowacyjne ich projekty.

Konkurs zaczęliśmy od wysłania ankiet do kilkuset największych firm z prośba o informacje o wydatkach inwestycyjnych i zrealizowanych w ostatnim czasie inwestycjach. Na podstawie zebranych danych kapituła składająca się z ekspertów i przedsiębiorców przyznała nagrody na najlepszych inwestorów o raz inwestycji. Przyznaliśmy nagrody w dwóch w dwóch kategoriach; inwestorzy i inwestycje. W każdej z nich oddzielnie rozpatrzyliśmy firmy w trzech obszarach; inwestorzy prywatni, inwestorzy państwowi oraz zagraniczni. 

 

Regulamin konkursu jest dostępny tutaj.

 

ETAP I

Na podstawie danych finansowych ponad 450 przedsiębiorstw został opracowany Raport „Inwestycje, Inwestorzy 2017”.

Spośród firmy zestawionych w w/w Raporcie Kapitule Nagrody Forum Przemysłowego w Karpaczu przedstawiono te,  które prawidłowo odpowiedziały na ankietę.

W KATEGORII INWESTOR 2017

Pod uwagę zostały wzięte:

-wielkość inwestycji

-udział inwestycji w przychodach w latach 2015 i 2016

-dynamikę inwestycji za lata 2014/2015 i 2015/2016

Kapituła oceniała także parametry finansowe takie jak:

-poziom rentowności sprzedaży

-wskaźnik zwrotu na kapitale (ROE)

-dynamika zatrudnienia

-wskaźnik ogólnego zadłużenia (zobowiązania/aktywa) w latach 2015 i 2016. Przy czym większa waga została położona na dokonania w roku 2016

W KATEGORII INWESTYCJA 2017

Pod uwagę zostały wzięte:

-Inwestycje zakończone w latach 2015-2017

-Inwestycje, które w 2017 r. zostały ukończone przynajmniej w 70%

Główny nacisk został położny na:

-poziom  inwestycji

-efektywność inwestycji

-przydatność dla kraju i regionu

-innowacyjność

ETAP II

Członkowie Kapituły nagrody „Inwestycje, Inwestorzy 2017” przeanalizowali dane z prawidłowo wypełnionych ankiet nprzyznając punkty w poszczególnych obszarach wyodrębnionych pod względem formy własności

Inwestorzy 2017:

-Spółki z polskim kapitałem prywatnym

-Spółki kontrolowane przez Skarb Państwa

-Spółki z kapitałem zagranicznym

Inwestycje 2017:

-Spółki z polskim kapitałem prywatnym

-Spółki kontrolowane przez Skarb Państwa

-Spółki z kapitałem zagranicznym

Po obliczeniu punków najlepsze firmy w każdym obszarze własności otrzymały wyróżnienia.

Kapituła wskazała także dwie równorzędne nagrody główne:

-Inwestor 2017

-Inwestycja 2017

W rankingu wyodrębnione zostały spółki według struktury właścicielskiej: spółki z polskim kapitałem prywatnym, spółki kontrolowane przez Skarb Państwa, spółki z kapitałem zagranicznym.